Gratiskurs – Ömsesidig Respekt för din familj

ÖR-Kompis

Gratiskurs
Ömsesidig Respekt för din familj 

Att mötas med Ömsesidig Respekt är något vi alla vill, i alla åldrar. Här kan du få verktyg hur du kan lära ditt barn att möta andra, och sig själv, med ömsesidig respekt.

Kursen är enkel att följa under tre lektioner. Du får en lektion per dag. 

Lektion 1: Gränssättning utifrån Ömsesidig Respekt.

Lektion 2: Hur kan vi lära ut hänsyn, empati, tolerans och  respekt till vårt barn?

Lektion 3: Tre viktiga faktorer när vi skapar ömsesidig respekt i relationen till vårt barn.

Välkommen!

Ömsesidig Respekt innehåller olika ämnesområden som handlar om barns utveckling och föräldraskap. Konceptet är utvärderat utifrån vetenskaplig forskning och visar på evidens, både kort- och långtidseffekter, vilket visar att kunskapen består även efter kursen.

Jag heter Mona Hedström och har utvecklat Ömsesidig Respekt. Jag brinner för att skapa en medvetenhet om det viktiga ledarskapet som föräldraskapet är och samtidigt lyfta insikten om barnens enorma förmågor. Jag har idag träffat tusentals föräldrar och är tacksam för alla de möten jag har gjort. 

Välkommen! 

1