Utbildning till Kursledare i Ömsesidig Respekt

Ni kan utbilda er till kursledare i Ömsesidig Respekt och erbjuda Ömsesidig Respekts föräldrautbildning i er verksamhet. Ett föräldraprogram som är utvärderad utifrån internationellt ställda krav utifrån vetenskaplig forskning från Örebro universitet. Visar på effekter och har evidens. Det ger en kvalitetsstämpel som är viktig!

Det finns även påbyggnadsutbildningar för att bli ledare för tonårsgrupper och inom integration.

De som har utbildat sig till ledare och håller grupper i konceptet är bland annat barnhälsovårdsjuksköterskor, barnmorskor,
 psykologer, kuratorer, familjebehandlare, 
förskollärare, socionomer,
 beteendevetare, specialpedagoger, undersköterskor och skolsköterskor.

Kanske har ni en familjecentral, är ett öppenvårdsteam, elevhälsa eller liknande där olika professioner samarbetar och vill starta upp föräldragrupper?

 

Ömsesidig Respekts värdegrund utgår ifrån Barnkonventionen och Mänskliga Rättigheter. 


Referenser:

Sofia Leje, Verksamhetschef Primärvården Åre, sofia.leje@regionjh.se

Sandra Gullberg, IFO-chef Åre kommun, sandra.gullberg@are.se

Thomas Karlsson, Verksamhetschef Primärvården Krokom, tomas.s.karlsson@regionjh.se

Anna Lundmark, Barnhälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.lundmark@regionjh.se

Anna Meschaks, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Jämtland Härjedalen, anna.meschaks@regionjh.se

HC Ripan, MediNord Östersund, Kristina Lindgren

Växjö Vårdcentral Achima Care, Annika Jigman 0470–33 97 43

Eva Prediger, Familjerätten Halmstad kommun, eva.prediger@halmstad.se

Krokoms familjecentral 0640–16264, 16620

Markaryds familjecentral 0433–72 406

Järpens familjecentral 0647–16281


Kostnad:


Ledarutbildning steg 1: 
9 900 kr + moms

Ledarutbildning steg 2:
 9 900 kr + moms

Årlig licensavgift per ledare börjar året efter certifiering (Ingår fortbildning, handledning, uppdatering av material och kvalitetssäkring.): 8 800 kr + moms.

Går att köpa till en samordnar funktion vid utbildning av fler ledare. Pris vid kontaktförfrågan.

Vid utbildning av 10 ledare och fler: pris vid kontaktförfrågan. 

Påbyggnadsutbildningar:

Ledarutbildning tonåren: 

6-8 augusti 2021 Plats: Åre


 • Ömsesidig Respekt

  “Fantastiska dagar med spännande, intressanta och givande samtal som berör och inspirerar. Viktiga ämnen. Vill komma igång med grupper och utvecklas och kunna dela med mig av allt till familjerna jag möter. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Ledarutbildningen har varit fantastisk! Mycket bra kunskap och många reflektioner kring mig själv och mitt eget föräldraskap. Värdefulla redskap som jag känner att jag brinner för och därför på ett förhoppningsvis bra sätt kan förmedla till mina föräldrar på jobbet. Hela Ömsesidig Respekt konceptet är grundat på värderingar som jag själv vill stå för, vilket gör det lättare. ”

  Barnhälsovårdssjuksköterska

 • Ömsesidig Respekt

  “Tack för utbildningen! Värdegrunden i familjen och i samhället behöver verkligen lyftas. Värdegrunden är A & O. Tack!”

  Förskollärare

 • Ömsesidig Respekt

  “En otroligt givande vecka med mycket "aha-upplevelser" och tankar. Konceptet är superbra och verkligen nåt jag känner att jag kan stå för i framtiden!”

  Socionom